Pågående Prosjekter

Hovlia boligblokker, Ellingsøy, Ålesund kommune.